Is een optimale gezondheid bereikbaar?

We willen allemaal gezond zijn. Maar wat noemen we gezondheid? Gezondheid is een onduidelijk gedefinieerde term. En daarom is het lastig om een scheidslijn te bepalen tussen ‘gezond’ en ‘ziek’. Laten we eerst naar de definities van gezondheid en ziekte kijken. Volgens de Dikke Van Dale betekent ‘gezondheid’: ‘het gezond zijn, lichamelijk welzijn.’ Waarbij ‘gezond’ […]

Read More →